List of Castes- SC

Scheduled Castes in Rajasthan

 1. Adi Dharmi                                                                                                 

 2. Aheri                                                                                                        

 3. Badi                                                                                                         

 4. Bagri, Bagdi                                                                                             

 5. Bairwa, Berwa                                                                                           

 6. Bajgar                                                                                                      

 7. Balai                                                                                                        

 8. Bansphor, Bansphod                                                                                 

 9. Baori                                                                                                        

 10. Bargi, Vargi, Birgi                                                                                        

 11. Bawaria                                                                                                    

 12. Bedia, Baria                                                                                             

 13. Bhand                                                                                                      

 14. Bhangi, Chura, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Valmiki, Korar, Zadmalli

 15. Bidakia                                                                                                    

 16. Bola                                                                                                         

 17. Chamar, Bhambhi, Bambhi, Jatia, Jatava, Mochi, Raidas, Rohidas, Regar, Raigar, Ramdasia, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chambhar, Chamgar, Haralavya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Telegu, Mochi, Kamati, Mochi, Ranigar, Rohit, Samgar                                                                                                              

 18. Chandal                                                                                                   

 19. Dabgar                                                                                                     

 20. Dhanak, Dhanuk                                                                                     

 21. Dhankia                                                                                                   

 22. Dhobi                                                                                                       

 23. Dholi                                                                                                        

 24. Dome, Dom                                                                                              

 25. Gandia                                                                                                     

 26. Garancha, Gancha                                                                                     

 27. Garo,Garura, Gurda, Garoda                                                                                   

 28. Gavaria                                                                                                    

 29. Godhi                                                                                                       

 30. Jingar                                                                                                       

 31. Kalbelia, Sapera                                                                                       

 32. Kamad, Kamadia                                                                                       

 33. Kanjar, Kunjar                                                                                           

 34. Kapaida, Sansi                                                                                         

 35. Khangar                                                                                                   

 36. Khatik                                                                                                      

 37. Koli, Kori                                                                                                  

 38. Kooch Band, Kuchband                                                                               

 39. Koria                                                                                                        

 40. Madari, Bazigar                                                                                        

 41. Mahar, Taral, Dhegumegu,                                                                         

 42. Mahyavanshi, Dhed, Dheda, Vankar, Maru, Vankar.                                     

 43. Majhabi                                                                                                    

 44. Mang, Matang, Minimadig                                                                          

 45. Mang, Garodi, Mang Garudi                                                                       

 46. Megh, Meghval, Meghwal, Menghvar                                                           

 47. Mehar                                                                                                      

 48. Nat, Nut                                                                                                   

 49. Pasi                                                                                             

 50. Rawal                                                                                                         

 51. Salvi                                                                                                        

 52. Sansi                                                                                                       

 53. Santia, Satia                                                                                            

 54. Sarbhangi                                                                                                 

 55. Sargara                                                                                                    

 56. Singiwala                                                                                                 

 57. Thori, Nayak                                                                                             

 58. Tirgar, Tirbanda                                                                                         

 59. Turi  

 

 

Designed and Maintained by

Computer Section, DSJ&E, Govt. of Rajasthan

Email us on :  swdrajasthan@yahoo.com